DIENSTEN

Boekhoudkundige diensten

Een boekhouding bijhouden is een wettelijke verplichting en is afhankelijk van de vorm en de grootte van uw onderneming.

Voor eenmanszaken is een vereenvoudigde boekhouding meestal voldoende. Vennootschappen moeten bijna steeds een dubbele boekhouding voeren en een jaarrekening opmaken. Dit komt er op neer dat naast de aankopen en verkopen, ook de financiële transacties dienen ingeschreven te worden, op basis waarvan de jaarrekening (= balans + resultatenrekening) kan opgesteld worden.

De boekhouding zelf wordt gevoerd met behulp van een degelijk boekhoudpakket. Wij werken met de marktleider en naar onze mening het meest volledige boekhoudpakket op de markt, Expert/M Plus, alsook met de daaraan gekoppelde fiscale programma’s.

Onze boekhouddiensten zijn steeds afgestemd op uw noden. Daarom voorzien we volgende mogelijkheden:

  • Het voeren van de boekhouding van A tot Z: U houdt de boekhoudstukken (aankoop, verkoop- en financieel) bij. De boekhouding wordt integraal door onze mensen verzorgd.
  • U houdt de boekhoudstukken bij en verzorgt zelf (een deel van) het boekhoudkundig werk met behulp van uw eigen of onze software. Wij beperken ons tot het nazicht van de boekhouding en verzorgen enkel nog de fiscale aangiften en/of jaarrekening.
  • U doet de boekhouding volledig intern en schakelt ons enkel in voor fiscaal advies.
  • Opmaak van tussentijdse jaarrekeningen (vb. voor bank of om te weten hoeveel voorafbetalingen u het beste doet)
  • Externe rapportering: uw boekhouding kan gekoppeld worden aan een cloudplatform, waardoor u live inzicht krijgt in uw boekhouding en zonder beperkingen rapporten kan trekken en zelf maken (t.b.v. budgettering, forecasting, enz). Deze rapporten worden bewaard en elke dag geüpdatet met de nieuwste cijfers. Maak van uw boekhouding een beleidsinstrument!
  • Analytische boekhouding: wij zetten een analytische boekhouding op zodat kosten en opbrengsten automatisch uitgesplitst worden en u per afdeling een resultaat berekend krijgt.
  • Kostprijsboekhouding: op basis van verschillende methoden, kunnen wij extracomptabel de kost van een product gaan berekenen en de boekhouding afstemmen op deze berekeningen.

KOM GERUST EENS LANGS

Praat met een vakkundige