DIENSTEN

Juridisch advies

Wij bieden eerstelijnsadvies en fungeren – waar nodig – als doorverwijzer naar de gepaste gespecialiseerde deskundige.

Zelf zijn we regelmatig actief op volgende juridische domeinen:

Vennootschapsrecht

 • Opmaak ontwerp statuten
 • Opstellen ontwerp diverse verslagen voorzien in het wetboek van vennootschappen
 • Opmaak van aandeelhoudersovereenkomsten

Contractenrecht

 • Sociale wetgeving
 • Huurovereenkomsten
 • Leningsovereenkomsten
 • Overeenkomsten voor het kopen en verkopen van aandelen
 • Overeenkomsten voor het kopen en verkopen van handelsfondsen
 • Handelshuurovereenkomsten

Sociale wetgeving

 • Uitgebreid advies inzake sociaal statuut voor zelfstandigen
 • Eerstelijnsadvies inzake sociale wetgeving voor personeel
 • Advies en berekeningen betreffende pensioenen

KOM GERUST EENS LANGS

Praat met een vakkundige